Surau Khairiah Kg Tengah Gombak

Jom.. imarahkan surau untuk mendapat redha Allah

Archive for the ‘Pengurusan’ Category

Bidang Tugas Pegawai dan Anggota Jawatankuasa Surau

Posted by suraukhairiahkgtengah on February 27, 2017

Revised 02 (selepas Semalam Di Anjung Barakah)
Bidang Tugas Pegawai dan Anggota Jawatankuasa Surau Khairiah, Kg Tengah GOMBAK

PENGERUSI

• Menjadi penggerak utama kepada pentadbiran surau.
• Mempengerusikan mesyuarat, perjumpaan dan taklimat yang dianjurkan oleh Surau.
• Menyelaras dan berkerjasama rapat dengan Pegawai Surau, Anggota Jawatankuasa dan biro-biro yang ditubuh ke arah pengurusan surau yang cekap dan sistematik.
• Merancang aktiviti surau dan menyediakan pelan pelaksanaan bersama biro dan jawatankuasa lain.
• Melaksanakan and mengawasi perkembangan aktiviti yang telah dirancang.
• Membuat penilaian dan tindakan susulan untuk memastikan aktiviti dilaksanakan dengan jayanya.
• Melaksanakan tugasan lain yang diperlukan oleh Pejabat Agama Islam.

SETIAUSAHA

• Mengurus panggilan mesyuarat AJK dan lain-lain mesyuarat serta menyediakan catatan dan minit mesyuarat.
• Mengurus keperluan surat mesyuarat bagi pihak Pengurusan Surau.
• Mengurus system filing serta kelengkapan pejabat Surau.
• Menyediakan laporan aktiviti dan dokumen lain untuk Mesyuarat Agung atau keperluan Pengurusan Surau.
• Memaparkan carta organisasi barisan pengurus surau dan jadual program/aktiviti terkini untuk pengetahuan para Jemaah.
• Berhubung dengan Pejabat Agama Islam dan Masjid As-Syarif untuk mendapat maklumat terkini serta garis panduan yang dikeluarkan dari masa kesemasa.
• Mengemaskini rekod pendaftaran anak kariah serta kedudukan rumah-rumah dalam kawasan kariah.
• Membantu mengurus hebahan kegiatan Surau melalui berbagai jenis termasuk media Internet untuk mancapai serta meluaskan matlamat dakwah.
• Membantu dan berhubung rapat dengan Pengerusi, Biro dan jawatankuasa lain.
• Melaksanakan arahan lain daripada Pengerusi dari masa ke semasa.

BENDAHARI

• Menguruskan hal ehwal kewangan surau dan menyediakan laporan penyatanya bila diperlukan.
• Membantu usaha-usaha untuk mengisi tabung surau bersama biro dan jawatankuasa lain.
• Mengurus permohonan perbelanjaan dan pembayaran bagi kegunaan Surau.
• Melaksanakan sistem kewangan yang baik mengikut tatacara yang diperlukan oleh Majlis Agama Islam Selangor.
• Melaksanakan pengurusan kewangan Surau dengan jujur dan amanah.
• Membantu Biro dan jawatankuasa lain bila diperlukan.

IMAM

• Menjalankan tugas sebagai imam bagi solat fardhu dan solat berjemaah yang lain.
• Memastikan imam-imam yang dilantik untuk mengganti adalah sesuai.
• Mengetuai jemaah dalam majlis tahlil, bacaan Yasin/Al-Kahfi dan doa selamat.
• Mengetuai urusan fadhu kifayah untuk urusan solat jenazah dan pembacaan talkin jika diperlukan.
• Memimpin majlis ilmu mengikut ilmu yang dikuasainya.
• Membantu Pengerusi dan jawatankuasa dalam menentukan semua pelaksanaan dan pengajian yang dijalankan adalah mengikut aliran Sunnah Wal Jemaah.
• Membantu Biro dan jawatankuasa lain bila diperlukan.

BILAL

• Menyempurnakan azan dan iqamah bagi solat fardhu dan solat solat lain.
• Mendapat bilal gantian bila perlu.
• Melatih bilal muda untuk mengambil tugas bilal.
• Memastikan peralatan audio dalam keadaan baik bagi setiap kali sebelum solat didirikan. Jika terdapat masalah dimaklumkan kepada Biro Penyenggaraan.
• Membantu Biro dan jawatankuasa lain bila diperlukan.

TOK SIAK

• Membuka dan mengunci pintu Surau
• Memastikan kebersihan dalaman Surau.
• Memastikan semua persediaan solat dalam keadaan baik dan sempurna
• Memastikan semua kelengkapan lampu, kipas dan pendingin hawa dihidupkan sebelum solat dan dimatikan selepas digunakan.
• Membantu Biro dan jawatankuasa lain bila diperlukan.

BIRO-BIRO:

1. PENGAJIAN DAN PENGIMARAHAN SURAU

• Menyelaraskan kelas-kelas pengajian sepanjang minggu: seperti kuliah maghrib, kuliah subuh dan lain-lain dalam berbagai tajuk dan kitab rujukan.
• Mengadakan kelas-kelas pembelajaran khas bagi kanak-kanak seperti kelas fardhu ain, kelas muqaddam, kelas al-Quran dan lain-lain.
• Mengadakan kelas bimbingan dalam mata pelajaran tertentu bagi Remaja yang akan menduduki peperiksaan.
• Mengadakan program motivasi, kursus dan bimbingan dari masa ke semasa.
• Mengurus simpanan dan daftar kitab-kitab rujukan bagi pengajian dan bahan bacaan yang diperolehi oleh Surau atau diwaqaf.
• Mengurus perlantikan Ustaz serta tenaga pengajar bagi program pengajian.
• Memastikan semua tenaga pengajar mempunya tauliah serta beraliran Sunnah Wal Jemaah dalam pengajaran.
• Mengemaskini jadual pengajian serta hebahan kepada Jemaah.

2. HAL EHWAL PEMUDA DAN REMAJA

• Mengadakan berbagai aktiviti kesukanan dan riadah untuk para remaja (lelaki dan perempuan) untuk memupuk hidup sihat, bermotivasi dan senantiasa berdampingan dengan Surau.
• Berkerjasama dengan biro Pengajian dan Pengimarahan Surau untuk mengadakan aktiviti pendidikan berasaskan agama, persekolahan, kemahiran atau lain-lain.
• Bekersama dengan Biro Kebajikan untuk mengadakan aktiviti perkhidmatan dan kebajikan khas untuk para remaja.

3. HAL EHWAL WANITA (HELWA)

• Mengadakan berbagai aktiviti untuk memupuk silaturrahim dikalangan jemaah Muslimat untuk turut membantu mengimarahkan Surau.
• Mengadakan kursus-kursus khas bagi Muslimat dalam bidang kemahiran, kesenian atau lain-lain.
• Bekerjasama dengan Biro Pengajian untuk mengadakan kelas khas bidang Ilmu Agama untuk Muslimat.
• Bekersama dengan Biro Pemuda untuk mengadakan aktiviti yang sesuai untuk remaja Muslimat.
• Membantu Biro Keraian dalam kerja-kerja menyediakan juadah dan keraian.

4. PENYENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN

• Megawasi keadaan sekeliling struktur bangunan serta kawasan luar dan mengambil tindakan pembaikan jika diperlukan.
• Menyusun jadual berkala untuk menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan keatas semua pemasangan tetap dan mudah alih yang menjadi asset Surau.
• Mengadakan rekod serta tagging aset tetap dan mudah alih surau dan menukar ganti barang yang rosak atau yang perlu dilupuskan.
• Menyelia kerja-kerja penyelenggaraan, pembaikan atau pembinaan oleh kontraktor yang telah dilantik untuk menjalankan kerja-kerja tersebut.
• Membuat pengesahan kesempurnaan kerja-kerja yang dibuat untuk pembayaran.

5. KEBERSIHAN DAN KERAIAN

• Menentukan kawasan dalam Surau dan kawasan luar sentiasa dalam keadaan bersih, suci dan ceria.
• Menyelaras kerja-kerja kebersihan dan keceriaan surau yang dijalankan oleh pekerja yang dilantik atau mengajur majlis gotong-royong yang melibatkan anak kariah.
• Memastikan pokok-pokok dalam kawasan Surau dijaga dengan baik.
• Memastikan kebersihan semua tempat tumpuan pengunjung surau dalam keadaan bersih seperti ruang solat, tempat wuduk dan bilik air.
• Memastikan Al-Quran, kitab-kitab, sejadah, telekung, kain dan kain pembidai dalam keadaan bersih dan kemas.
• Menjaga kebersihan bilik dapur dan memastikan semua keperluan dapur serta bahan-bahan untuk membuat minuman/makanan dan sebagainya ada dalam simpanan dan disimpang dengan baik.
• Mengurus penyedian juadah untuk jamuan dan majlis keraian yang diadakan oleh Surau.

6. EKONOMI & KEBAJIKAN

• Membantu untuk mendapat sumber kewangan bagi tabung Surau melalui berbagai cara termasuk sumbangan individu, syarikat dan lain-lain sumber.
• Berusaha meningkatkan ekonomi surau melalui aktiviti pelaburan dan usahasama dengan badan koperasi atau syarikat perniagaan yang bersedia untuk berkerjasama.
• Mengadakan kemudahan milik Surau yang boleh disewakan untuk menjana pendapatan tetap bagi tabung Surau.
• Menganjur program tertentu yang boleh menjana punca pendapatan bagi tabung Surau.
• Melaksanakan dan menggerakkan tabung melalui skim waqaf dan sebagainya untuk membiayai kos pembangunan infrastruktur, penambahbaikan atau membeli kelengkapan Surau yang terancang mengikut keperluan semasa.
• Melaksanakan kerja-kerja kebajikan dikalangan anak kariah bagi bantuan kewangan dibawah asnaf fi-sabilillah atau mereka yang memerlukan bantuan kewangan lain.
• Melaksanakan kerja-kerja kebajikan bagi anak-anak yatim daripada kalangan anak kariah untuk agihan sumbangan daripada Tabung Anak Yatim.
• Berusaha untuk mengadakan skim khairiat kematian untuk kemudahan jemaah anak kariah.
• Mengerakkan aktiviti kebajikan lain untuk meningkat perhubungan silaturrahim dikalangan jemaah serta pengimarahan Surau.

7. PENGURUSAN JENAZAH

• Melaksanakan pengurusan jenazah bagi anak kariah apabila diperlukan.
• Menyelaras urusan jenazah anak kariah yang mengguna khidmat Pengurusan Jenazah Swasta apabila diperlukan.
• Mengadakan kursus pengurusan jenazah untuk muslimin dan muslimat dari masa ke semasa.
• Menjaga kelengkapan pengurusan jenazah serta Bilik Pengurusan Jenazah (apabila siap nanti).

PEMERIKSA KIRA-KIRA

• Membuat pemeriksaan kira kira bagi penyedian Laporan Kewangan bagi Mesyuarat Agung Tahunan.
• Menghadiri mesyuarat AJK Surau jika dikehendaki berbuat demikian oleh Pengerusi
• Melaksanakan pemeriksaan kira-kira kewangan dengan jujur dan amanah.

WAKIL ZON

• Bertanggungjawab untuk mengedar bahan hebahan dan sebagainya kepada semua anak kariah dalam zon masing masing.
• Bertanggungjawab untuk memungut sumbangan kewangan atau bayaran serta apa-apa borang yang perlu diisi oleh anak kariah dalam zon masing masing
• Membantu Setiausaha untuk mendapat maklumat terkini kedudukan rumah serta ahli keluarga dalam kawasan kariah.

XXXXXX 13 Feb 2017

Posted in Pengurusan | Leave a Comment »

Senarai Pegawai dan J/Kuasa Surau bagi tempoh 2017-2019.

Posted by suraukhairiahkgtengah on December 30, 2016

Pihak MAIS telah mengeluarkan senarai Pegawai Surau dan Jawatankuasa Surau bagi tempoh 1 Jan 2017 hingga 31 Dis 2019 seperti berikut:

ajk-2017

Posted in Pengurusan | Leave a Comment »

Barisan Pengurusan Surau (AJK) Tahun 2015

Posted by suraukhairiahkgtengah on January 25, 2015

AJK SURAU KHAIRIAH KG TENGAH GOMBAK

Bermula 1hb Jan 2015

 

PENASIHAT:                Tuan Syed Haidzir bin Ahmad

PENGERUSI:                Hj. Ir. Mohd Jaaffar bin Mohd Daud

IMAM BESAR:             Hj Omar bin Hassan

BILAL:                          Hj Alias bin Abdul Karim

SIAK:                           Hj Mohammad Tapa bin Ibrahim

SETIAUSAHA:              Hj Azman bin Md Yasin

BENDAHARI:               Hamdan bin Ahmad

AHLI:

 1. Mohd Rafee bin Mohd Saari
 2. Hj Mohd Noor bin Mahmood
 3. Rosenainah bt Ishak
 4. Shawalludin Abdul Jalil
 5. Saripah bt Husin
 6. Murtaza bin Ibrahim
 7. Ridwan bin Hj Buyong
 8. Roslan Jamaludin (Lantikan AJK)
 9. Hj Azman bin Md Yasin (Lantikan AJK)
 10. Hj Zulkifli Ishak (lantikan AJK)
 11. Wan Mohd Nazmi bin Dato’ Hj Wan Mohd Najib (Lantikan AJK)
 12. Hisham bin Desa (Lantikan AJK)

 

PEMERIKSA KIRA-KIRA:

 1. Hj Abdul Malek bin Abdul Khalil
 2. Wan Mohd Nazmi bin Dato’ Hj Wan Mohd Najib

 

BIRO:

Biro Pengajian & Dakwah:

Ketua:              Hj Zulkifli Ishak

Pembantu:       Hj Mohd Noor bin Mahmood

 

Biro Pemuda:

Ketua:              Roslan Jamaludin

Pembantu:       Mohd Rafee bin Mohd Saari

 

Biro Muslimat:

Ketua:              Saripah bt Husin

Pembantu:        Rosenainah Ishak

 

Biro Penyenggaraan Surau:

Ketua:              Ridwan bin Hj Buyong

Pembantu:        Murtaza bin Ibrahim

 

Biro Pengurusan Kematian:

Ketua:              Hj Alias bin Abdul Karim

Ahli:

 • Hj Mohammad Tapa bin Ibrahim
 • Khairuddin bin Hj Buyong
 • Rosenainah bt Ishak (Wakil Wanita)

 

WAKIL ZON KARIAH KG TENGAH:

Zon 1 (Tmn B Sentosa): Hj Omar Hassan/Hj Abdul Malek Abdul Khalil

Zon 2 (Kg Tengah Tambahan): Roslan Jamaludin

Zon 3 (Jln Harmonis 2&3): Hamdan bin Ahmad/ Hj Omar Kaban

Zon 4 (Jln Harmonis 4, 5&6): Hj Mohd Jaaffar/Murtaza

Zon 5 (Jln Harmonis 1&1/1):  Hj Mohd Noor bin Mahmood

Zon 6 (Pangsapuri Harmonis): Hj Azman bin Md Yasin/ Hisham bin Desa

Zon 7 (Jln Tengah 2): Hj Alias Hj Karim

Zon 8 (Kg Tengah– sebelah surau): Ridwan Hj Buyong/ Mohd Rafee

Zon 9 (Kg Tengah- seberang Jln Gombak)): Shawalludin Abdul Jalil

BARISAN IMAM SOLAT:

 • Hj Omar bin Hassan
 • Hj Mahmood bin Yunus
 • Ustaz Hj. Aswin Muhammad Lubis
 • Hj Abdul Malek bin Abdul Khalil
 • Khairuddin bin Hj Buyong
 • Hj Imam Ismail Abdul Jalil

PEMBANTU KHAS:

 • Hj Ramli bin Abdul Karim
 • Hj Omar Kaban

xxxxx

Posted in Pengurusan | Leave a Comment »

Pengurusan Surau Khairiah (Tahun 2014)

Posted by suraukhairiahkgtengah on March 23, 2014

Title AJK

 

 

Bermula 15 Mac 2014

PENASIHAT:                Tuan Syed Haidzir bin Ahmad

PENGERUSI:                Hj. Ir. Mohd Jaaffar bin Mohd Daud

IMAM BESAR:             Hj Omar bin Hassan

BILAL:                          Hj Alias bin Abdul Karim

SIAK:                           Hj Mohammad Tapa bin Ibrahim

SETIAUSAHA:              Hj Azman bin Md Yasin

BENDAHARI:               Hamdan bin Ahmad

AHLI:

 1. Mohd Rafee bin Mohd Saari
 2. Hj Mohd Noor bin Mahmood
 3. Rosenainah bt Ishak
 4. Shawalludin Abdul Jalil
 5. Hanif bin Idris
 6. Saripah bt Husin
 7. Murtaza bin Ibrahim
 8. Ridwan bin Hj Buyong
 9. Hj Zainuddin Kornain (Lantikan AJK)
 10. Roslan Jamaludin (Lantikan AJK)
 11. Hj Azman bin Md Yasin (Lantikan AJK)

 

PEMERIKSA KIRA-KIRA:

1. Hj Fahirurazi bin Yaacob (1)

2. Hj Abdul Malek bin Abdul Khalil (2)

 

BIRO:

Biro Pengajian & Dakwah:

Ketua:              Hj. Zainuddin Kornain

Pembantu:       Hj Mohd Noor bin Mahmood

Biro Pemuda:

Ketua:              Roslan Jamaludin

Pembantu:       Mohd Rafee bin Mohd Saari

Biro Muslimat:

Ketua:              Saripah bt Husin

Pembantu:        Rosenainah Ishak

Biro Penyenggaraan Surau:

Ketua:              Ridwan bin Hj Buyong

Pembantu:        Murtaza bin Ibrahim

Biro Pengurusan Kematian:

 • Hj Alias bin Abdul Karim
 • Hj Mohammad Tapa bin Ibrahim
 • Khairuddin bin Hj Buyong
 • Rosenainah bt Ishak (Wakil Wanita)

 

WAKIL ZON KARIAH KG TENGAH:

Zon 1 (Tmn B Sentosa): Hj Omar Hassan/Hj Abdul Malek Abdul Khalil

Zon 2 (Kg Tengah Tambahan):  Roslan Jamaludin

Zon 3 (Jln Harmonis 2&3): Hamdan bin Ahmad/ Hj Omar Kaban

Zon 4 (Jln Harmonis 4, 5&6): Hj Fahirurazi/Hj Mohd Jaaffar/Murtaza

Zon 5 (Jln Harmonis 1&1/1):  Hj Mohd Noor bin Mahmood

Zon 6 (Pangsapuri Harmonis):  Hj Zainuddin Kornain/ Hj Azman bin Md Yasin

Zon 7 (Jln Tengah 2): Hj Alias Hj Karim

Zon 8 (Kg Tengah– sebelah surau): Ridwan Hj Buyong/ Mohd Rafee

Zon 9 (Kg Tengah- seberang Jln Gombak)): Shawalludin Abdul Jalil

BARISAN IMAM SOLAT:

 • Hj Omar bin Hassan
 • Hj Imam Ismail Abdul Jalil
 • Hj Mahmood bin Yunus
 • Ustaz Hj. Aswin Muhammad Lubis
 • Hj Abdul Malek bin Abdul Khalil

PEMBANTU KHAS:

 • Hj Ramli bin Abdul Karim
 • Hj Omar Kaban

xxxxx

Posted in Pengurusan | 1 Comment »

Lantikan Pegawai dan Jawatankuasa Surau bagi Sessi 01 Jun 2013 hingga 31 Mei 2016

Posted by suraukhairiahkgtengah on March 19, 2014

Senarai perlantikan telah pun dikeluarkan oleh Pegawai Tadbir Agama Islam Pejabat Agama Islam Daerah Gombak bertarikh 5 Mac 2014. Surat serta senarainya seperti dibawah:Letter PAID

AJK Surau 2014

Posted in Pengurusan | Leave a Comment »

Pengurusan Surau Tahun 2012

Posted by suraukhairiahkgtengah on January 12, 2012

AJK SURAU KHAIRIAH KG TENGAH GOMBAK

Bermula 1hb JAN 2012

PENASIHAT: Tuan Syed Haidzir bin Ahmad

PENGERUSI: Hj. Ir. Mohd Jaaffar bin Mohd Daud

IMAM: Hj Omar bin Hassan

BILAL: Hj Alias bin Abdul Karim

SIAK: Hj Mohammad Tapa bin Ibrahim

SETIAUSAHA: kosong

BENDAHARI: Hamdan bin Ahmad

 

AHLI:

1. Mohd Rafie bin Mohd Saari

2. Puan Siti Rohani binti Sien

3. Puan Rosnah binti Vadumurid

4. Azman bin Ahmad Basorawi

5. Ridwan bin Hj Buyong

6. Kamaruzaman bin Abu Bakar

7. Zainuddin b Kornain

8. Hj Mohamedan Makhtar bin Mohd Salleh

9. Shawalludin Abdul Jalil

10. Nazman bin Namso

11. Abdul Razak bin Mohamad Alias

12. Hj Mohd Noor bin Mahmood

JURUODIT:

1. Hj Abdul Malek bin Abdul Khalil

2. Hj Fahirurazi bin Yaacob

 

BIRO:

Biro Pemuda:

Ketua:                          Mohd Rafie bin Mohd Saari

Pembantu:                    Kamaruzaman bin Abu Bakar

Biro Muslimat:

Ketua:                          Puan Siti Rohani binti Sien

Pembantu:                    Puan Rosnah binti Vadumurid

Biro Penyenggaraan Surau:

Ketua:                          Ridwan bin Hj Buyong

Pembantu:                    Azman bin Ahmad Basorawi

Biro Pengajian & Dakwah:

Ketua:                         Zainuddin b Kornain

Pembantu:                   Nazman bin Namso

Biro Pengurusan Kematian:

Hj Alias bin Abdul Karim

Hj Mohammad Tapa bin Ibrahim

Khairuddin bin Hj Buyong

 

WAKIL ZON KARIAH KG TENGAH:

Zon 1 (Tmn B Sentosa): Hj Omar Hassan/Hj Abdul Malek Abdul Khalil

Zon 2 (Kg Tengah Tambahan): Abdul Razak bin Mohamad Alias

Zon 3 (Jln Harmonis 2&3): Hamdan bin Ahmad

Zon 4 (Jln Harmonis 4,5&6): Hj Fahirurazi/Hj Mohd Jaaffar

Zon 5 (Jln Harmonis 1&1/1):  Hj Mohd Noor bin Mahmood

Zon 6 (Pangsapuri Harmonis): Zainuddin Kornain/Nazman Namso

Zon 7 (Jln Tengah 2): Hj Alias Hj Karim/Azman Ahmad Basorawi

Zon 8 (Kg Tengah–sebelah surau): Ridwan Hj Buyong/Kamarulzaman Abu Bakar

Zon 9 (Kg Tengah-seberang): Shawalludin Abdul Jalil

 

BARISAN IMAM SOLAT:

 • Hj Omar bin Hassan
 • Hj Talib bin Zakaria (telah pulang ke rahmatullah pada pagi 30 Jun 2012)
 • Hj Mohd Nor bin Syar’un
 • Khairuddin bin Hj Buyong
 • Mahmood bin Yunus
 • Ustaz Hj. Aswin Muhammad Lubis

 

PEMBANTU KHAS:

 • Hj Ramli bin Abdul Karim
 • Hj Omar Kaban

xxxxx


Posted in Pengurusan | Leave a Comment »