Surau Khairiah Kg Tengah Gombak

Jom.. imarahkan surau untuk mendapat redha Allah

SENARAI KITAB-KITAB RUJUKAN

Posted by suraukhairiahkgtengah on April 7, 2011

Senarai kitab-kitab yang digunakan bagi pengajian di Surau Khairiah Kg Tengah.

No Judul Buku Pengarang Penerbit Kuantiti
1 Hadis 40 Peristiwa Akhir Zaman Abu Ali Al Banjari Khazanah Banjariah (2008) 16
2 Hadis 40 Akhlak Mulia Abu Ali Al Banjari Khazanah Banjariah (2004) 7
3 Hadis 40 Penawar Hati Abu Ali Al Banjari Khazanah Banjariah (2003) 7
4 Terjemahan Al Hikam Syaikh Ibnu Atho’illah Victoria Agency (2001) 9
5 Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Hj. Said Hj. Ibrahim Darul Ma’rifah (1996) 8
6 Nasihat dan Bimbingan Hadis Qudsi Imam Ghazali

Tahqiq : Dr. Abdul Hamid

Al Hidayah Publication 18
7 Asas Tasawuf – Membentuk Insan Calon Penghuni Syurga Al Sayyid Bskri Al Malikiy Pustaka Ilmi (2001) 9
8 Kitab Fikah Mazhab Syafie

Jilid Satu – Bersuci dan Sembahyang

Jilid Dua – Zakat Puasa Haji

Jilid Lapan – Jenayah dan Hudud

Dr. Mustofa Al-Khin

Dr. Mustofa Al-Bugho

Ali Asy-Syarbaji

Pustaka Salam (2005)  

4

 

4

4

9 Tanbihul Ghafilin (Jilid 1&2) Abu Laits Samarqandi Victoria Agency (1989) 5
10 Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Soleh) Imam Taqiyuddin Pustaka Nasional (1993) 1
11 Matla’ Al Bardain Jilid 1 Hasan Hj. Ahmad JAWI (2003) 11
12 Fadhilat Amal Maulana Zakariyya Era Ilmu (2006) 1
13 Penghantar Syariat Islam Mohd Saleh Hj Ahmad Pustaka Abdul Majid (1999) 6
14 Pengetahuan Agama Islam ATM Masni Sabar

Hj Abdullah Adam

KAGAT (1998) 10
15 Apa Ertinya Saya Menganut Islam Fathi Yakin Pustaka Salam (2010) 4
16 Permasalahan Aqidah Tauhid Pegangan Setiap Mukmin Ismail Din

Haron Din

Darul Nu’man (1996) 14
17 Terjemahan Riyadhus Salihin

Jilid 1&2

Imam Nawawi Victroia Agency (1995) 3
18 Syarah Hadis 40 Imam Nawawi Dr. Musthapa Al-Bugho Pustaka Salam (1998) 2
19 Petunjuk Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Prof. Ahmad Izzudin Al Bayunni JAKIM (2003) 2
20 Penawar Bagi Hati Abdul Qadir Abdul Mutalib 1964 9
21 Tasauf Moden Dr. Hamka Darul Nu’man 8
22 MAQASID SYARIAH Ustaz Wan Nasir bin Wan Abd Wahab Telaga Biru 1
23 Kitab Fikah Mazhab Syafie Jilid 5 (Menghuraikan Bab: Wakaf, Wasiat, Faraid) Dr Mustofa l-Khin, Dr Mustofa Al-Bugho & Ali Asy-Syarbaji Pustaka Salam 6
24 Masaalah MUAFIK DAN MASBUK HASAN BIN AHMAD SYARIKAT JAFFAR RAWAS SDN BHD 1
25 Muntakhab Ahadis – Hadis Hadis Pilihan Pengarang: Syaikh Muhammad Yusof Kandhalawi & Penyusun: Syaikh Muhammad Sa’ad Kandhalawi Maktabah Ilmiah 1

Updated: 31 Okt 2012

Sorry, the comment form is closed at this time.